Arçelik d2001 Bulaşık makinesi Kullanma Klavuzu

Beko D 2001 Bulaşık Makinası

                Garanti ile ilgili olarak 
                müşterinin dikkat etmesi 
  BEKO             gereken hususlar


  BEKO tarafından verilen bu garanti, Bulaşık Makinesi 'nin noı-ınalin dışında kullanılmasından 
  doğacak ar-ızalar-ın giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar- da garanti dışıdır-:

  I. Kullanma hatalar/radarı meydana gelen hasar ve anzalar;
  2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar 
  ve anzalar;
  3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalık'', hatalı elektrik tesisatı, ürünün etiketinde yazılı voltajdan 
  farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve anzalar;
  4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek anzalar ve hasarlar
  5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan 
  anzalar

  Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır